Υπεύθυνοι Τμημάτων ATG Μικροβιολογικό εργαστήριο

Learn
all
about

us

Υπεύθυνοι Τμημάτων

Το επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό των εργαστηρίων της  Access To Genome – ATG αποτελείται από ανθρώπους με πολύ μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση και ιδιαίτερα στο ειδικό αντικείμενο ευθύνης του καθενός. Η εργαστηριακή ομάδα του εργαστηρίου γενετικής έχει συγκροτηθεί από το 2006, χτίζοντας σταθερές γέφυρες συνεργασίας βασισμένες στον κοινό στόχο που είναι η πολύ υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών στη γενετική διάγνωση.

Διευθυντής Εργαστηρίων Θεσσαλονίκης
Διευθυντής Εργαστηρίων Αθήνας
Υπεύθυνος τμήματος Κλινικής Γενετικής και Γενετικής Συμβουλευτικής
Υπεύθυνοι Βιοπαθολόγοι
Υπεύθυνοι Κυτταρολόγοι
Υπεύθυνος Τμήματος Μάρκετινγκ

Παπουλίδης Ιωάννης

Είναι πτυχιούχος Βιοτεχνολογίας του University of Abertay Dundee της Μ. Βρετανίας, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην εφαρμοσμένη γενετική και βιοτεχνολογία και κάτοχος τίτλου ειδικότητας κλινικής εργαστηριακής γενετικής αναγνωρισμένου από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ιατρικής Γενετικής (EBMG). Τα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μοριακή διαγνωστική όπου είναι και το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής του και έχει μετεκπαιδευτεί σε πλήθος εργαστηρίων της ημεδαπής αλλά και του εξωτερικού στην εφαρμογή μεθόδων για την διάγνωση γενετικών ασθενειών.

Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό διεθνών και εθνικών συνεδρίων σχετικών με τη γενετική σαν προσκεκλημένος ομιλητής καθώς και με γραπτές και προφορικές ανακοινώσεις, ενώ έχει διατελέσει μέλος σχετικών επιτροπών. Το επιστημονικό του έργο έχει δημοσιευτεί σε μεγάλο αριθμό άρθρων διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημονικών περιοδικών. Τον Απρίλιο του 2006 υπήρξε ιδρυτής και πρόεδρος του ΔΣ της εταιρίας Ευρωγενετική Α.Ε. και διευθυντής των εργαστηρίων μοριακής γενετικής, κυτταρογενετικής και βιοχημικής γενετικής της ίδιας εταιρείας, έως τον Δεκέμβριο του 2014. Από τον Δεκέμβριο του 2012 έως τον Δεκέμβριο του 2014 υπήρξε αντιπρόεδρος του ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας παροχής επιστημονικών υπηρεσιών NEOLAB A.E. Σήμερα είναι διευθυντής εργαστηρίων στη Θεσσαλονίκη και νόμιμος εκπρόσωπος του πρότυπου κέντρου γενετικής ATG – Access To Genome.

e-mail: papoulidis@atg-labs.gr

Μανωλάκος Εμμανουήλ

Ο Δρ. Μανωλάκος Εμμανουήλ είναι πτυχιούχος Βιολογίας του University of Cagliari της Ιταλίας και κάτοχος Ειδικότητας Γενετικής Ιατρικής από την Ιατρική Σχολή του ίδιου Πανεπιστημίου. Είναι διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών τομέας Γενετικής. Τα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη κυτταρογενετική και μοριακή κυτταρογενετική διαγνωστική όπου είναι και το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής του και έχει μετεκπαιδευτεί σε εργαστήρια του εξωτερικού στην εφαρμογή μεθόδων για την διάγνωση γενετικών ασθενειών.

Έχει συμμετάσχει σε πλήθος διεθνών και εθνικών συνεδρίων σχετικών με τη γενετική και τον προγεννητικό έλεγχο σαν προσκεκλημένος ομιλητής καθώς και με γραπτές και προφορικές ανακοινώσεις ενώ έχει διατελέσει μέλος σχετικών επιτροπών. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 66 άρθρα σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά και έχει πάνω από 632 αναφορές. Από το 2002 – 2005 υπήρξε υπεύθυνος βιολόγος στον προγεννητικό έλεγχο στο Μαιευτήριο Μητέρα Α.Ε. και από το 2005 – 2011 υπεύθυνος εργαστηρίου κυτταρογενετικής και μοριακής κυτταρογενετικής της Βιοιατρικής Α.Ε. Το 2008 υπήρξε ιδρυτικό μέλος των εργαστηρίων γενετικής της Ευρωγενετικής Α.Ε. στην Αθήνα μέχρι το 2014. Σήμερα είναι διευθυντής εργαστηρίου Αθηνών και νόμιμος εκπρόσωπος του πρότυπου κέντρου γενετικής ATG – Access To Genome.

e-mail: manolakos@atg-labs.gr

Γυφτοδήμου Γιολάντα

 • Εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1963
 • Μεταγραφή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου το 1966
 • Πτυχίο Ιατρικής από το Πανεπιστήμιο Humboldt και γερμανική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος το 1970
 • Σουηδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος το 1974
 • Ειδικότητα Παιδιατρικής από το νοσοκομείο Karolinska της Στοκχόλμης στη Σουηδία το 1981
 • Ειδικότητα Κλινικής Γενετικής από το Kliniskt Genetiska Laboratoriet του Karolinska στη Σουηδία το 1983
 • Αναγνώριση Ιατρικής Ειδικότητας Παιδιατρικής στην Ελλάδα το 1985 με αριθμό 786/31-12-1985 από τη Νομαρχία Αττικής
 • Από την 1/7/1988 εργασία στο αντικείμενο της Κλινικής Γενετικής στη Δ/ση Γενετικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού
 • Χρέη διευθυντού στη Δ/ση Γενετικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού από 3/4/2013
 • Εξαμηνιαία εκπαίδευση στη Γενετική των τεταρτοετών μαθητριών στη Νοσηλευτική Σχολή του Ερυθρού Σταυρού για 11 χρόνια
 • Εκπαίδευση 4 παιδιάτρων, ενός γενικού γιατρού, ενός στην ειδικότητα της Νευρολογίας και ενός βιολόγου-ιατρού στην Κλινική Γενετική
 • Συμμετοχή στα μαθήματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για τους παιδίατρους και τους νοσηλευτές στο νοσοκομείο παίδων «η Αγία Σοφία», καθώς και σποραδικά σε άλλα νοσοκομεία και για άλλες ειδικότητες, όπως νευρολόγοι, ψυχίατροι, αιματολόγοι
 • Συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, σεμινάρια, ομάδες εργασίας
 • Συμμετοχή σε άρθρα στον ελληνικό και διεθνή επιστημονικό τύπο
 • Υπεύθυνη τμήματος κλινικής γενετικής και γενετικής συμβουλευτικής της Ευρωγενετικής Α.Ε. από 03/2012 έως 12/2014
 • Υπεύθυνη τμήματος κλινικής γενετικής και γενετικής συμβουλευτικής της ATG – Access To Genome

Θεσσαλονίκη

Κεχαγιά Νικολέτα
Ιατρός Μικροβιολόγος- Βιοπαθολόγος

Παγούνη Μαριάνθη
Ιατρός Μικροβιολόγος- Βιοπαθολόγος


Αθήνα

Αποστολάκης Κωνσταντίνος
Ιατρός Μικροβιολόγος- Βιοπαθολόγος

Καβαρνού Γαρυφαλλιά
Ιατρός Μικροβιολόγος- Βιοπαθολόγος

Γκλίστη Ελένη

Καρασαβόγλου Αικατερίνη

Χατζηβαλάσης Απόστολος

e-mail: chatzivalasis@atg-labs.gr