εξετάσεις βιοπαθολογίας ATG Θεσσαλονίκη - Specialized Biopathology Tests

Learn
all
about

the lab

Εξειδικευμένος Έλεγχος Εξετάσεων Βιοπαθολογίας

Aιματολογικός έλεγχος

 • Διερεύνηση επίκτητων και κληρονομικών αναιμιών
 • Διερεύνηση αιμοσφαιρινοπαθειών

Βιοχημικός έλεγχος

 • Πλήρης ανάλυση του βιοχημικού προφίλ του οργανισμού για την εκτίμηση της εύρυθμης λειτουργίας των εσωτερικών οργάνων

Ανοσολογικός έλεγχος

 • Εκτίμηση της ανοσολογικής κατάστασης του οργανισμού
 • Πλήρης διερεύνηση ιογενών λοιμώξεων
 • Διερεύνηση αλλεργιών (RAST)
 • Υποβοήθηση της διάγνωσης και παρακολούθηση της θεραπείας νεοπλασματικών ασθενειών με ευρεία γκάμα καρκινικών δεικτών

Ορμονολογικός έλεγχος

 • Ευρύ φάσμα ορμονολογικών αναλύσεων που καλύπτει τη θυρεοειδική, παγκρεατική και επινεφριδιακή λειτουργία
 • Πλήρης ανάλυση του γυναικολογικού ορμονικού προφίλ για τη διερεύνηση υπογονιμότητας
 • Καθορισμός των ορμονολογικών παραμέτρων για συνεκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης συνδρόμου Down στα πλαίσια Προγεννητικού ελέγχου

Έλεγχος πηκτικών παραγόντων

 • Πλήρης διερεύνηση πήξης / αιμόστασης και παρακολούθηση αντιπηκτικής αγωγής
 • Πλήρης έλεγχος θρομβοφιλίας

Μικροβιολογικός έλεγχος

 • Μικροβιολογική και μυκητολογική ανάλυση βιολογικών υγρών (καλλιέργειες ουρών – κολπικού – τραχηλικού επιχρίσματος – σπέρματος)